Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Με πρωτοβουλία Αραμπατζή οι μετάταξεις υπαλλήλων

Ξεμπλοκάρουν δεκάδες περιπτώσεις μετατάξεων που είχαν παγώσει με το άρθρο 30 του ν. 4223/2013 και αφορούν μόνιμους και αορίστου χρόνου Δημόσιους Υπαλλήλους. Συγκεκριμένα μετά από σχετική τροπολογία (1245/61) που συνυπέγραψε ο βουλευτής ΝΔ Ν.Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, μετά από πρωτοβουλία της βουλευτού ΝΔ Ν.Σερρών κυρίας Φωτεινής....
Αραμπατζή, προστέθηκε τροποποίηση στο σώμα του κειμένου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία προχωρούν οι διαδικασίες για τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, που είχαν ανασταλεί δυνάμει του άρθρου 30 του Ν.4223/2013. Η ισχύς αυτής της διάταξης εφαρμόζεται μάλιστα κατά παρέκκλιση του άρθρ. 17 του Ν. 3870/2010 και έως ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2013. Η τροπολογία προστέθηκε στο σώμα του κειμένου ως άρθρο 52 και έχει ως εξής :

«Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

ΑΡΘΡΟ 52
«Δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση του άρθρ. 17 του Ν. 3870/2010 και έως ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, οι ατομικές πράξεις μετάταξης/μεταφοράς, των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στην αναστολή του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 και των οποίων η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2013.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: