Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Μέσω ειδικών λογαριασμών οι δαπάνες των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές

Σε ποσοστό 95% οι δαπάνες των υποψηφίων για τις ερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα πρέπει να διακινούνται μόνο μέσω ειδικών λογαριασμών μέσω τραπεζών.
Όπως επισημαίνει σε....
σχετική εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 3 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων, θα διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού.

Οι καταθέσεις επιτρέπονται μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα και εφόσον προηγουμένους έχει εξασφαλισθεί η ρητή συναίνεση καν προσώπων, στο όνομα των οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασμοί. Οι οικείες τράπεζες έχουν την ευθύνη ως προς τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του καταθέτη και τη διαπίστωση της σύμφωνης γνώμης των υποψηφίων.

λεπτομέρειες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: