Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

ΤΕΙ Σερρών: έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου  κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» («MBA in Hospitality and Tourism»). Οι σπουδές διαρκούν....
τρία εξάμηνα (90 ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 και στο τελευταίο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα παράλληλης πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «MBA in Hospitality and Tourism», Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες).

Η αίτηση και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος  (http://business.teicm.gr/mba/) και στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. 23210 49391, 23210 49135, email: mbahospitality@teiser.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: