Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Επιτέλους βάλτε τέλος στα περίπτερα SuperMarket, μόνο στην Ελλάδα έχει περίπτερα και στο Μπακλαντές !!!

Στοχεύει στη βελτίωση της αισθητικής
Ψηφίστηκε ομόφωνα ο κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2014. Ο νέος κανονισμός προβλέπει καταβολή τέλους στον Δήμο που ανέρχεται στα ....

30 Ευρώ το χρόνο για όσα  περίπτερα έχουν έδρα την πόλη των Σερρών και 15 Ευρώ για όσα έχουν έδρα τα δημοτικά διαμερίσματα. Παράλληλα ο νέος κανονισμός προσδιορίζει με σαφήνεια τις επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων, θέτει αυστηρούς κανόνες σε περίπτωση υπέρβασης, ενώ στοχεύει στην βελτίωση της αισθητικής των περιπτέρων.
Σε άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίστηκαν με κλήρωση μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014. Τακτικός μέλος της εν λόγω επιτροπής κληρώθηκε ο αντιδήμαρχος Δημήτριος Μερετούδης και αναπληρωματικό ο Δημήτριος Νιζάμης.
 Για την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 ορίστηκε ως τακτικό μέλος ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Θεοχάρης και ως αναπληρωματικός ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Καλαϊτζίδης.
 Τέλος αντικαταστάθηκαν τα μέλη του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.». Τακτικό μέλος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαρίας Σούζας και αναπληρωματικό ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Στεργίου.
Του Δημητρίου Γ. Νάτσιου στο sertharros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: