Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

"Στο σφυρί" σε λίγες μέρες δημοτικά καταστήματα

Με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου
Θα "βγουν" σε δημοπρασία εκμίσθωσης, το οικογενειακό κέντρο  "ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ", Έξι καταστήματα κάτω από το Δημαρχείο Σερρών και οι....
αίθουσες δεξιώσεων των Α & Β κοιμητηρίων.
Δείτε σχετικά όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Σερρών

ΘΕΜΑ   1ο:    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,40 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. κ. Μυστακίδης Π.  

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων πρ/σμού άνω των 5.896,41 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  3ο:   Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή παραλαβής των:
                        α) ¨Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Δήμου
                             Σερρών¨ και
                        β) παροχής υπηρεσιών 24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης
                          στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο
                            Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.      

ΘΕΜΑ   4ο:    Αντικατάσταση δύο (2) τακτικών και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους λόγω παραίτησής τους από την συγκροτηθείσα επιτροπή παραλαβής καυσίμων.                      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

ΘΕΜΑ  5ο:  Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών:
                        α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και
                        β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (8 Μαρτίου) στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης ¨Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας¨.                                            
                        Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ.    

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση πραγματοποίησης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου εφήβων - νεανίδων στις 28 και 29 Ιουνίου 2014 στην πόλη μας.
                        Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.    ΘΕΜΑ   9ο:    Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Προγραμματική Σύμβαση που συνάπτει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Δήμο Σερρών και τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών.
                        Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.

ΘΕΜΑ   10ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
                        Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.

ΘΕΜΑ   11ο:  Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
                        Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.                        

ΘΕΜΑ   12ο:  Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης για διαγωνισμό του έργου με τίτλο ''Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Δ.Ε. Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών''¨.                                        
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.  

ΘΕΜΑ   13ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨.                              
                        Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ.  

ΘΕΜΑ   14ο:  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2013 κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.                              
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   15ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:
                        α) φαρμάκων και ειδών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου,  
                        β) ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους 2014.
                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.                      
                        γ) ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.              
                        δ) λαμπτήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  
                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        

ΘΕΜΑ   16ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013¨.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   17ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014:
                       α) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που  αφορούν  τακτικές  αποδοχές
                           υπαλλήλων αορίστου χρόνου της τεχνικής υπηρεσίας και της  υπηρε-
                           σίας καθαριότητας και ενίσχυση του κωδικού για  την  παρακράτηση
                           έναντι προκαταβολής ΚΑΠ   και
                        β) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων.        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   18ο:  Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου με την ένδειξη: ¨Έσοδα από τη χρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών¨.        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   19ο:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών έτους 2014.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   20ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Ε.Μ.Π. με τίτλο: ¨Πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

ΘΕΜΑ   21ο:  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του Δημαρχείου Σκουτάρεως στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨.  
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

ΘΕΜΑ   22ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών κλήρων.  
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

ΘΕΜΑ   23ο:  Έγκριση εκμίσθωσης  δια δημοπρασίας των: α) υπ' αρ. 3, 9, 13, 18, 20 & 22 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου, β) του «Κοινοτικού Καφενείου (ταβέρνα), ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ», γ) της αίθουσας δεξιώσεων των Α' Νεκροταφείων και δ) της αίθουσας δεξιώσεων των Β' Νεκροταφείων.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   24ο:  Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. Τζίμητρα Ανδρέα.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

ΘΕΜΑ   25ο:  Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό οικόπεδο από ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς.        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   26ο:  Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην εκτός σχεδίου περιοχή και εντός ορίων Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών, για τον καθορισμό χώρου νέου κοιμητηρίου και καθορισμός όρων δόμησης.                      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

ΘΕΜΑ   27ο:  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο λειτουργούν κτηματολόγιο¨.                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

ΘΕΜΑ   28ο:  Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨.                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

ΘΕΜΑ   29ο:  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης - υλοποίησης της πράξης: ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   30ο:  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:
                        α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας  και  πλατείας  Αναγνωστο-
                             πούλου Τ.Κ. Προβατά,
                        β) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας,
                        γ) Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013   και
                       δ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών.                                
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   31ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου μας έτους 2012¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        

ΘΕΜΑ   32ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
                        Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   33ο:  Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   34ο:  Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:
                        α) του κ. Δημάρχου,
                        β) του κ. Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη,
                        γ) της Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Τσινίκα Μαρίας,
                        δ) υπαλλήλων του Δήμου.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

ΘΕΜΑ   36ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης.                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   37ο:  Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: